iStock-1174591087

Instruktioner för vässning av knivar med brynsten 400/1000 och 1000/3000

(för knivar som slipas med samma slipvinkel på bägge sidor)
Placera först brynstenen i en behållare med vatten i 5-10 minuter. Stenen har nått sin optimala fuktningsgrad när du inte längre ser några luftbubblor stiga till ytan.
Du kan gärna väta stenen flera gånger under slipningen eftersom det är blandningen av vatten och slipmedlet från stenen som vässer kniven.
När du ska vässa kniven, placera stenen på en yta som inte är hal (till exempel en fuktig kökshandduk). Använd först den grövre sidan av stenen.
Dra knivbladet fram och tillbaka över hela stenens yta med ett lätt tryck och en vinkel om 15°.
Observera att det bara är den vassa sidan av knivbladet i sin fulla längd som ska behandlas enligt detta. Fortsätt slipa samma sida av bladet tills du ser ett fint slipdamm.
Byt sedan till andra sidan av knivbladet och upprepa stegen ovan. Upprepa dessa steg flera gånger om det behövs.
Det är viktigt att du håller kniven i 15° vinkel under hela slipprocessen!
För att uppnå det perfekta slipresultatet upprepa slipprocessen med den finare sidan av stenen.
För att avlägsna slipdammet, dra kniven mot dig 2-3 gånger på diagonalen över hela knivbladet i ett drag.
Rengör knivarna noggrant med varmt vatten. Skölj av brynstenen och avlägsna slipdammet. Stenen bör vara helt torr innan du lägger den tillbaka i trälådan.
Brödknivar bör inte vässas med dessa slipstenar.